Kimya, değişimin bilimi olarak tanımlanabilir. Kimyager, maddelerin temel özelliklerini ve onların başka maddelere dönüşümlerini inceleyerek, önemli bilimsel sorunlara çözüm bulur ve yeni teknolojilerin gelişmesine katkıda bulunur. Yaşam kurtarıcı yeni ilaçların keşfi, tüketicilerin yararına sunulan yeni ürünler, pek çok örnekte kalitatif ve kantitatif analizler, kimyagerlerin yaptıkları çalışmaların bazı sonuçlarındandır.

Bölümümüzde verilen  eğitimle, çağdaş bilimin en temel öğelerinden olan “Kimya”  biliminin temel kavramları, ana uygulamaları ve başka bilimler ile kesişimleri en ayrıntılı biçimde sunulmaktadır. 7 Profesör, 3 Doçent, 7 Yardımcı Doçent, olmak üzere 17 Öğretim Üyesi,  1 Doktoralı Öğretim Görevlisi,  3  Dr. Araştırma Görevlisi 3 Araştırma Görevlisi ve 1 Uzmandan oluşan akademik kadrosuyla lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim ile araştırma faaliyetlerini sürdüren bölümümüz eğitim dili İngilizce olan bir kimya lisans programı sunmaktadır. Öğrencilerimiz birinci sınıftan itibaren kimyanın ilgilendikleri alanında araştırma çalışması içerisinde yer alabilmekte ve özellikle araştırmacı olmak isteyenler bu şekilde yüksek lisans ve doktora programlarına hazırlıklı olarak yetişmektedirler.  

Öğretim üyelerimiz bugün itibariyle organik, analitik, fiziko, inorganik, polimer kimyası ve biyokimya  alanlarında olmak üzere 13 adet BAP destekli, 4 adet TÜBİTAK destekli projeyi yürütmektedir. Anabilim dalımızın lisansüstü programlarına kayıtlı olan ve sözkonusu projelerde çalışan 25 yüksek lisans ve 13 doktora öğrencisi  olmak üzere 38 adet lisansüstü öğrencisi mevcuttur. Öğretim üyelerinin araştırma konuları ile ilgili bilgiler Personel - Akademik Personel sayfasında bilim dallarına göre yer almıştır.

 


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Fen Edebiyat Fakültesi © 2018 Sayfa Başı