PERSONEL FORMLAR
 FEF-01     Akademik Personel Görevlendirme Formu
 FEF-02(a) Ders Telafisi Talep Dilekçesi
 FEF-02(b) Ders Telafisi Bildirim Dilekçesi
 FEF-03(a) Yurtdışına (Görevli) Çıkış İçin Muvafakat Talebi Dilekçesi
 FEF-03(b) Yurtdışına (Yıllık İzinli) Çıkış İçin Muvafakat Talebi Dilekçesi
 FEF-04      İzin ve Vekâlet E-BYS İşlem Süreci
 FEF-05      Ders Yükü Bildirim Formu
 FEF-06      Ders Yoklama Çizelgesi
 FEF-07      Sınav Tutanak Formu
 FEF-08      Not Bildirim-Düzeltme Formu
 FEF-09      Tek-Çift Sınavı Not Bildirim Formu
 FEF-10      Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
 FEF-11(a) Dr. Öğr. Üyesi Görev Süresi Uzatımı Dilekçesi
 FEF-11(b) Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatımı Dilekçesi
 FEF-12     Jüri Üyeliği Ücret Dilekçesi
 FEF-13     Araç Tahsis Talebi Formu
 FEF-14     Kimyasal Madde ve Cam Malzeme Talep Formu
 FEF-15     Sarf Malzeme Talep Formu
 FEF-16     Taşınır Demirbaş Talep Formu
 FEF-17     Aile Yardımı Bildirimi Formu
 FEF-18     Asgari Geçim Aile Bildirimi Formu
 FEF-19     Mal Bildirimi Formu
 FEF-20     İlişik Kesme Formu
 FEF-21(a) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi
 FEF-21(b) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Puan Tablosu
 FEF-22     Akademik Kimlik Talep Formu
 FEF-23     Doçentlik Sınavı Değerlendirme Zarfı Teslim Dilekçesi
 FEF-24     Sınav Evrakı Zarfı Talep Formu
 FEF-25(a) Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu
 FEF-25(b) Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu

 


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Fen Edebiyat Fakültesi © 2018 Sayfa Başı