Fakültemizin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Erol ÖZTÜRK' ün yoğun çalışmaları neticesinde Türk Dili Araştırmaları camiasına kazandırdığı "Eski Anadolu Türkçesi El Kitabıadlı kitabı bilim dünyası ile birlikte okuyucuların beğenisine sunuldu.

Alanında kaynak eseri olma niteliği taşıyan kitabın yazarı öğretim üyemiz Prof. Erol ÖZTÜRK kitabının tanıtım metninde şu ifadelere yer verdi;

 "Selçuklular aracılığıyla Orta Asya’dan Anadolu’ya taşınan dil, kültür, edebiyat ve sanat birikimi Anadolu’da Türk kültür ve medeniyetinin kurulmasını sağlamıştır. Batıya gelen Oğuzlar, Selçuklular, Beylikler ve Osmanlılar zamanında Eski Anadolu Türkçesini kullandılar. 13. Yüzyıldan itibaren Hz. Mevlâna, Sultan Veled, Ahmed Fakih, Yunus Emre ve Şeyyad Hamza’yla ilk yazılı örneklerini veren bu tarihi lehçe 15. yüzyılın ikinci yarısında yerini Osmanlı Türkçesine bırakmıştır.Yaklaşık üç asır boyunca kullanılan Eski Anadolu Türkçesiyle dil, edebiyat, tıp vb. konularda 800’ü aşkın eser yazılmıştır. Bu eserlerin çoğu bilimsel olarak incelenmiş, araştırmacıların hizmetine sunulmuştur.

Eski Anadolu Türkçesi El Kitabı bu alanda kaynak eser olarak hazırlanmıştır. Kitabın giriş kısmında Eski Anadolu Türkçesinin nasıl bir mecra takip ettiği anlatılmış, ilk dönem eserleri ve müellifleri hakkında bilgi verilmiştir. Ses ve şekil bilgisi kısımlarında kısa gramer özeti bulunmaktadır. Metinler kısmında dönemin karakteristik eserlerden seçilmiş bölümler transkribe edilmiş ve her bölüm için ayrı ayrı açıklamalı dizin yapılmıştır."

Değerli öğretim üyemizi tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Fen Edebiyat Fakültesi © 2018 Sayfa Başı